Ukratko rečeno, narod ne smije shvatiti da ga puši, kao što ga je do sada pušio, tako da bi mogao i od sada, pa nadalje, da ga – bezbrižno puši.


Čovjek treba da živi u jednom neprestanom strahu od toga da se ne razboli a kad se razboli, on treba da živi u strahu da ne umre. Strah, vječni strah, svjestan ili podsvjestan, to je stanje svijesti koje se od njega očekuje, a mi samo treba da ga uzrokujemo, - i održavamo.


Život ovce treba da se svede na dvije faze, gdje će ona u prvoj fazi, - da gubi zdravlje u trci za parama, a u drugoj – da troši te pare, kako bi povratila izgubljeno zdravlje. To se naravno podrazumjeva za one koji ne izgube život usljed ratnih aktivnosti, ili nečega drugog.


Mi moramo neprestano da usmjeravamo njihovu pažnju prema parama i materijalnim dobrima. Uz to ide i jedna stalna distrakcija svime što je nebitno, kako bi im se odvukla pažnja od suštinskih stvari u životu.


Kako vidimo, još uvijek se na vašim prostorima odvija žučna rasprava na temu ko ga je kome više zavuko u poslednjem sukobu, ko ga je kome i kako zavalio, ko je koga i kako naguzio. Odlično, tako i treba. Sve je dobro dok stoka ne uvidi da su ga svi popušili, zajednički i ravnopravno, što bi se reklo.

Tako ljudi umiru u neznanju, kao što su se u neznanju i rodili, a cijelo vrijeme žive u iluziji da nešto znaju. Čak bi se moglo i reći da znaju mnogo više u momentu svog rođenja, nego smrti.
Kada nam se obrate oni koji su obolili, mi ih tretiramo otrovima koje nazivamo lijekovima. Lijekove koji liječe bolesti uspješno smo sakrili, odnosno, spriječili njihovu proizvodnju, isto kako i izvore i načine proizvodnje besplatne energije.
Naravno, na tržištu imamo većinom one „lijekove“ koji samo kontrolišu simptome bolesti, ali ne liječe i samu bolest.

Što se tiče javnog mnenja i opravdanja naših akcija, ništa lakše od toga, jer to zavisi od onoga šta su ljudi čuli od strane medija, koja su, kako sam već naglasio, pod našom kontrolom.
Tako vas sada sa zadovoljstvom mogu obavijestiti da su danas skoro svi značajniji izvori nafte u svijetu takođe pod našom kontrolom. Naravno, s onom budalom iz Venecuele, kao i onima iz Irana, uskoro ćemo se obračunati.

Moto ove religije je, kako ste već vjerovatno čuli: „resist no evil“, što bi se u prevodu reklo: „ne odupiri se nasilju, tj. zlu“, - i „ljubi onog ko te handri“, a svrha je da i dalje možemo raditi kako smo radili – a da nam se pri tom ovca ne suprotstavlja.
S druge strane, stvar je zamišljena tako da se ovcu ubedi kako ona sama stvara svoju realnost, što je na neki način i blizu istine, ali dovoljno izvrnuto da ovca ne skonta (razumije – prim.prev.) u čemu je fazon (stvar – prim.prev.)
Tako ovca neće moći videti ono što je vidljivo, a ako i vidi – videće stvar ružičasto, ili će se praviti da ništa ne vidi.

Sa karmičkog aspekta, mi lično ne možemo imati posljedica, jer mi lično nikome od njih ne činimo nikakvo zlo, mi samo stvaramo sistem u kome to oni čine samima sebi, odnosno, jedni – drugima.

Problem – reakcija – solucija, je naša strategija. Taj novi svjetski poredak će biti solucija, odnosno, riješenje za problem koji ćemo mi sami napraviti, a to će biti – haos, a kad nastane haos, doći će do takve reakcije ovaca da će nas ove moliti da ga zaustavimo po svaku cijenu.

Veoma je bitno da se ovca odriče svoje slobode – svojom slobodnom voljom!!!
To nama lično, a pogotovo našim hiperdimenzionalnim gospodarima, pomaže da izbjegnemo neke aspekte zakona karme.


Kraj tajnog dokumenta


Preuzeto u delovima sa http://planeta.blog.hr/  , ja dodao odgovarajuci gif.