911.Mysteries.-.Demolitions.

Generalna Trekbekovi (0) Dodaj komentar   

Mozda je i prezvakano, ali sve se bojim da nije.

http://rapidshare.com/files/79202956/911.Mysteries.-.Intro.rar http://rapidshare.com/files/79204754/911.Mysteries.-.Demolitions.part1.rar http://rapidshare.com/files/79206047/911.Mysteries.-.Demolitions.part2.rar http://rapidshare.com/files/79207393/911.Mysteries.-.Demolitions.part3.rar http://rapidshare.com/files/79208599/911.Mysteries.-.Demolitions.part4.rar http://rapidshare.com/files/79211447/911.Mysteries.-.Demolitions.part5.rar http://rapidshare.com/files/79212752/911.Mysteries.-.Demolitions.part6.rar http://rapidshare.com/files/79213982/911.Mysteries.-.Demolitions.part7.rar http://rapidshare.com/files/79213991/911.Mysteries.-.Demolitions.part8.rar titl http://rapidshare.com/files/79214004/911.Mysteries.-.Demolitions.Croat-Serb.Sub.rar

Ne Uzimajte Svoje Misli Preozbiljno

Generalna Trekbekovi (0) Komentari (8)   

Misleći um je korisna i moćna alatka, ali je i veoma ograničavajući kada u potpunosti preuzme život, kada ne shvatite da je on samo mali aspekt svesnosti koja ste vi. 

Struja mišljenja ima ogromnu inerciju, koja nas lako može uvući u sebe. Svaka misao veoma drži do svoje važnosti. Svaka želi da u potpunosti privuče našu pažnju.

Ne uzimajte svoje misli preozbiljno.


# Song ov the moument:  Kultur Shock - Zumbul 06:11

Izgubljeni U MišLjenju

Generalna Trekbekovi (0) Komentari (6)   

Većina ljudi provede čitav život provodi zarobljena u granicama sopstvenih misli. Oni nikada ne izađu iz uzanog, umom stvorenog, personalizovanog osećaja sopstva koje je uslovljeno prošlošću. 

U vama, baš kao i u svakom drugom ljudskom biću, postoji dimenzija svesnosti koja je daleko dublja od razmišljanja. Upravo ona je suština toga što vi jeste. Možemo je nazvati prisustvom, svesnošću, ili neuslovljenom svesti. U starim terminama to bi bio Hrist unutar nas ili vaša budistička priroda. 

Pronalaženje te dimenzije oslobađa vas i svet od patnje koju nanosite sebi i drugima, kada je umom stvoreno „malo ja“ sve za šta znate i što upravlja vašim životom. Ljubav, radost, kreativna ekspanzija i trajni unutrašnji mir ne mogu doći u vaš život drugačije nego kroz tu neuslovljenu dimenziju svesti. 

Ako uspete da doživite, makar povremeno, misli koje prolaze kroz vašu glavu prosto kao misli, ako uspete da posmatrate svoje mentalno-emocionalne obrasce reakcija, kao od vas odvojene događaje, onda se ta dimenzija u vama već pojavila – kao prisustvo u kojem se sve misli i osećanja događaju, kao bezvremeni unutrašnji prostor u kojem se odvija sadržaj vašeg života.

Zoom zoom zaam