Kipar, kao mala zemlja je bio zgodan za probu.

Izgleda da nastavak sledi ?

http://www.croatorum.org/2013/03/eu-se-priprema-onemoguciti-podizanje-novca-gradanima-u-bankama/