Zemljotres u Japanu nije bio prirodna pojava i on je strateški iskorišćen da izazove cunami.Vrhunski članovi Iluminata znaju da je njihova ekonomska imperija razbijena i pred poslednji ostaci njihove nekada neprobojne globalne mreže su potpuno nestali.Oni pokušavaju da generišu što veću masu negativnosti kroz stvaranje haosa, razaranja i velikog broja žrtava gde god mogu.Sva razaranja i polu uništena nuklearka su plitka pobeda u poređenju sa njihovom pređašnjom namerom da potpuno unište Japan.

 

Svetlost nastavlja da se intenzivira na Zemlji.Kolektivna svest se udaljava od iluzije da su materijalna bogatstva i društveni status merilo uspeha.Vide se neosporni dokazi u masivnoj promeni kolektivne svesti i oni su svesni da se približava kraj svog zla na planeti. Svetlost je u proširenom smislu dovela do toga da potlačeni narodi podignu svoj glas za slobodu.Burna vremena su pred nama.Zemlja ubrzava na svom putu, gde će interakcija sa drugim nebeskim telima pomoći u brzom iskorenjivanju negativnosti.Do kraja ove godine, a i u dobrom delu naredne, Zemljino energetsko polje je prepuno borbenih aktivnosti, sve do momenta kada svetlost prevaziđe i poslednji tračak tame.

Tokom ovih poslednjih etapa na Zemljinom putu u četvrti denzitet, ostanite čvrsto u svetlosti.Vi ste inicijalno pripremljeni da se nosite sa ovim promenama, koje će biti teške za one sa zatvorenim umovima i pomanjkanjem duhovnosti.Izbor svake osobe je „da vidi svetlost“ i da na to odgovori pozitivno ili ne.I mnogi će pre odabrati da napuste ovaj život, nego da prihvate svetlost koja će im omogućiti fizički opstanak.

Sve u univerzumu je u modu ubrzanja i vreme je, da se odvoji žito od kukolja, da tako kažem.Prepoznajte šta je vredno vaše pažnje i vaših misli, a šta je trivijalno i sporedno.Prigrlite suštinske vrednosti u životu i otarasite se svega što ne služi vašoj duhovnosti.Koristite svoje vreme i energiju i druge resurse mudro.Ako možete fizički ili finansijski pomoći tamo gde je pomoć urgentno potrebna, uradite tako; ako ne možete podržite sa pozitivnim mislima napore pojedinaca i organizacija koje rade u pravcu reformi u vladama širom Zemlje ili u očuvanju životne sredine.

Vizuelizujte Zemlju u zlatnoj svetlosti, sjajnu kao Sunce.

Budite mir i širite mir.

Osećajte se sigurni u svoju ljubav.