Бог је на грчком Тхеос.Онај који верује у Бога је тесиста.Слово „а“ значи одрицање, против.Атеиста значи „против Бога“.Када не би било теиста, неби било ни атеиста.Достојевски каже да је вера душа народа.Атеисти су људи који су прихватили нову веру, они су поверовали у нулу. Шта је то нула? То је рупа од ђеврека.Верници верују у ђеврек, а атеисти у рупу.Када не би било ни ђеврека не би било ни рупе.Када не би било ни Бога не би било ни атеиста. Постојање атеиста 100% доказује да Бог постоји.